Tim Parks, Thomas en Mary, Arbeiderspers, 2016

Een selectie van andere vertalingen


Uit het Frans:

Marie de France, Lais, Twaalf Oudfranse liefdessprookjes uit de XIIe eeuw, in samenwerking met P. Verhuyck, Ankh-Hermes, Deventer 1980 (vertaling in verzen)

Chrétien de Troyes, Ywein, de ridder met de leeuw/Yvain, le chevalier au lion, Van Oorschot, Amsterdam 1994

Mirabeau, Erotische romans /Mijn bekering en Hic-et-Haec, Nederlandse vertaling i.s.m. Paul Verhuyck, Arbeiderspers, Amsterdam 1995

Flora Groult, Moeder, dochter, minnares, Arbeiderspers, Amsterdam 1995

Crébillon, Doolhof der liefde, Van Oorschot, Amsterdam 1998

Louis Calaferte, Septentrion/Drift, Arbeiderspers, Amsterdam 1997

 

Jean-Paul Dubois, Een Frans leven, Arbeiderspers, Amsterdam 2005

Marie de France, De lais, liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw, Nederlandse prozavertaling i.s.m. P. Verhuyck, Amsterdam: Athenaeum - Polak & van Gennep, 2009, 142 pp.Uit het Engels

Tim Parks, Nieuwe kleren voor Massimina/Cara Massimina, Arbeiderspers, Amsterdam 1996

Tim Parks, De geest van Massimina/Massimina's ghost, Arbeiderspers, Amsterdam 1997

Tim Parks, Italiaanse buren/Italian Neighbours, Arbeiderspers, Amsterdam 1998

Tim Parks, Europa, Arbeiderspers, Amsterdam 1999

Tim Parks, Italiaanse Opvoeding/Italian education, Arbeiderspers, Amsterdam 2001

Tim Parks, Bestemming/Destiny, Arbeiderspers, Amsterdam 2001

Tim Parks, Een seizoen met Hellas Verona/A season with Hellas Verona, Arbeiderspers, Amsterdam 2002

Tim Parks, Rechter Savage/Judge Savage, Arbeiderspers, Amsterdam 2003

Tim Parks, Buiten bereik, Arbeiderspers, Amsterdam 2006

Tim Parks, Het Medicigeld, Arbeiderspers, Amsterdam 2007

Tim Parks, De dienares, Arbeiderspers, Amsterdam 2012

Tim Parks, ItaliŽ op het spoor, Arbeiderspers, Amsterdam-Utrecht 2013

Tim Parks, De kunst van het moorden, Arbeiderspers, Amsterdam-Utrecht 2014