Non-fictie

 


Corine Kisling, Beroemd tot in het graf. De merkwaardige dood van Isadora Duncan en andere bizarre sterfgevallen, The House of Books, Antwerpen 2008.Wist u dat de grote Attila de Hun uiteindelijk aan een bloedneus is gestorven? Dat Willem de Veroveraar voor enorme stankoverlast gezorgd heeft op zijn begrafenis? Dat Nostradamus de dood van Hendrik II wel erg duidelijk heeft voorspeld? Dat Madame Curie brokjes zuivere radium op haar nachtkastje had liggen omdat ze zo leuk gloeiden 's nachts? Dat een deskundige fellatio een Franse president fataal werd? In Beroemd tot in het graf passeert een bonte verzameling figuren van de eerste tot en met de twintigste eeuw de revue. Drie dozijn beroemde mensen met een bizar levenseinde, of met wie het na hun overlijden alsnog raar gelopen is. Maar hoe vreemd hun dood of wat volgde ook was, het lijkt vaak op fatale wijze een passende afsluiting van hun leven te vormen. Beroemd tot in het graf is een prachtig boek over de bizarre regisseur die de dood soms is.

Dat is de charme van Beroemd tot in het graf. Het is roddelen op niveau, waarbij de roddels, geruchten en vermoedens worden geventileerd in een poging de waarheid te achterhalen. (...) Al met al is Beroemd tot in het graf een fraaie verzameling anekdotes op rij.

www.crimezone.nl

Het boekje leest als een trein. Het is echt een leuk cadeau voor de liefhebber van bizarre feitjes!

www.vrouw.nl


P. Verhuyck & C. Kisling (red.), Graauw door de eeuwen, i.s.m. J. de Baar en J. Olsen, ed. Kerkbestuur Graauw 2005, 271pp., jubileumboek t.g.v. het 200-jarig bestaan van de parochie te Graauw 1805-2005.


Bevat de geschiedenis van het dorp Graauw vanaf het ontstaan rond 1200; een monografie over de Vlaamse (kerk)schilder Frans de Vos; en de editie van het Liber memorialis van de parochie. Het boek is voorzien van honderden kleurenillustraties.


Paul Verhuyck & Corine Kisling, Het mandement van Bacchus, Antwerpse kroegentocht in 1580 , de Vries-Brouwers, Antwerpen/Amsterdam, 1987.Carnaval en andere folkloristische feesten hebben in de loop der eeuwen altijd aanleiding gegeven tot uitbundig en overmatig drankgebruik. Het Mandement van Bacchus is een Antwerps spotmandement uit 1580, dat zich in de roes van het carnaval afspeelt. De schertsautoriteit Bacchus noemt zichzelf Heer van 32 wijnen en 30 bieren, en nodigt de drinkebroers uit in 92 kroegen. Door al deze items op te sporen, geven de auteurs een levendig en concreet beeld van het dagelijks leven van de Antwerpse kroegloper in de Gouden Eeuw. Hoe vierde men toen carnaval? Wat dronk men te Antwerpen rond 1580? En waar ging men het drinken? Wie brouwde en wie tapte?