Literatuurgeschiedenis

Sermon joyeux et Truanderie, Villon-Nemo-Ulespiègle, i.s.m. dr. J. Koopmans, Amsterdam: Rodopi, 1987, 255 pp.

Het Mandement van Bacchus, Antwerpse kroegentocht in 1580, i.s.m. drs. C. Kisling, Antwerpen-Amsterdam: uitg. C. de Vries-Brouwers, 1987, 125 pp. in-4°.

Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw: Jan Zoet, Het Leven en Bedrijf van Clément Marot, i.s.m. dr. J. Koopmans, Amsterdam-Atlanta, GA: Rodopi, 1991, 370 pp.

De echte troubadours, Antwerpen, The House of Books, 2008, 215 pp.


Tekstkritische edities

La Bible de Macé de la Charité, II, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges, Den Haag: Nijhoff, (Leidse Universitaire Pers), 1977, LII + 138 pp. (= uitgave van proefschrift)

Ulenspiegel, De sa vie de ses oeuvres, Edition critique du plus ancien Ulespiègle français du XVIe siècle, ed. i.s.m. dr. J. Koopmans, Antwerpen-Rotterdam: uitg. C. de Vries-Brouwers, 1988, 327 pp.

Nicolas de La Chesnaye, La Condamnation de Banquet, ed. i.s.m. dr. J. Koopmans, Genève: Droz, 1991, 323 pp. [Collection TLF, n° 395].

Le Recueil des Repues franches de maistre François Villon et de ses compagnons, editie i.s.m. dr. J. Koopmans, Genève: Droz, 1995, 205 pp. [Collection TLF, n° 455].

Jean Molinet, Les Pronostications joyeuses, ed. i.s.m. dr. J. Koopmans, Genève: Droz, 1998, 255 pp. [Collection TLF, n° 496].

 


Vertalingen


Marie de France, Lais, Deventer: Ankh-Hermes, 1980, tekst en eerste Nederlandse vertaling, i.s.m. drs. C. Kisling, 380 pp.

De achterkant van de Ronde Tafel, De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw, eerste Nederlandse vertaling i.s.m. drs. L. Jongen, Deventer: Sub Rosa, 1985, 148 pp.

Mirabeau, Erotische romans, Mijn bekering & Hic-et-Haec, eerste Nederlandse vertaling i.s.m. drs. C. Kisling, met noten en nawoord, Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995, 255 pp. [2e druk juni 1996].

Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis, eerste metrische vertaling in hedendaags Nederlands (en Antwerps), Amsterdam: Bert Bakker-Prometheus, 1997, reeks "Nederlandse Klassieken", 214 pp, i.s.m. dr. H. Hermkens, tekstbezorging.

Digitale versie op www.dbnl.org.

Marie de France, De lais, liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw, Nederlandse prozavertaling i.s.m. C. Kisling, Amsterdam: Athenaeum - Polak & van Gennep, 2009, 142 pp.


Redactie van bundels

Q.I.M. Mok, I. Spiele & P.E.R. Verhuyck, (red.), Mélanges de Linguistique, de Littérature et de Philologie médiévales, offerts à J.R. Smeets, Leiden, 1982, 383pp.

P. Verhuyck & C. Kisling (red.), Graauw door de eeuwen, i.s.m. drs. C. Kisling, J. de Baar en J. Olsen, ed. Kerkbestuur Graauw 2005, 271pp., jubileumboek t.g.v. het 200-jarig bestaan van de parochie te Graauw 1805-2005.